Pojištění trvale obývané nemovitosti

Informace o místě pojištění:

                       

    Místo pojištění (obec)            PSČ           

Informace o nemovitosti:

                

     rok kolaudace               rok poslední celkové rekonstrukce

 

    ZASTAVĚNÉ  PLOCHY:

    sklep/suterén:      m2

    nadzemní podlaží: m2; jejich počet:

    obytné podkroví:   m2

 

   Střecha:                     Základní stavební konstrukce:

               sedlová                       Dřevěné

               rovná                          Zděné

 

   

Vedlejší stavby:

Pojištění může zahrnovat i stavby jako jsou kůlny, samostatně stojící garáže, ploty, skleníky.

Chcete-li je do pojištění zahrnout, vyplňte prosím níže uvedené kolonky.

          POPIS STAVBY                   ODHADOVANÁ  HODNOTA

   1.               

   2.               

   3.               

 

Pojištění odpovědnosti:

Majitel nemovitosti odpovídá za škodu, kterou jejím provozem způsobil jinému. 

Má kalkulace obsahovat i pojištění této odpovědnosti?    ANO    NE

 

 

  Uveďte prosím e-mail, na nějž Vám bude zaslána kalkulace pojištění.

  Můžete uvést i telefon, přejete-li si kontaktovat tímto způsobem.

 

Další informace můžete uvést zde:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojišťovací makléř podléhá regulaci České národní banky a je registrován pod číslem: 005822 PM. Pod tímto číslem je možné údaj ověřit v registru ČNB.