Pojištění trvale obývané domácnosti

Informace o místě pojištění:

                                                 

    Místo pojištění (obec)            PSČ             Plocha domácnosti v m2 

  

  Je domácnost spodní hranou oken výše než 3,2 metru nad terénem?   ANO   NE   

  Jedná se o:

                  Byt v rodinném domě  

                  Byt v bytovém domě   

                  

Specifikace domácnosti:

     

   Požadovaná hodnota domácnosti

 

Zabezpečení:

  DVEŘE:                                                        OKNA:

  Bezpečnostní zámek (FAB)                      Bez zabezpečení

  Bezpečnostní zámek + přídavný zámek    Mříže

  Bezpečnostní dveře                                Bezp. fólie

  jiné

  ELEKTRONICKÉ:

  Alarm

  Alarm s napojením na bezpečnostní službu   

 

 

  Uveďte prosím e-mail, na nějž Vám bude zaslána kalkulace pojištění.

  Můžete uvést i telefon, přejete-li si kontaktovat tímto způsobem.

 

  Další informace můžete uvést zde:

 

 

 

 

Pojišťovací makléř podléhá regulaci České národní banky a je registrován pod číslem: 005822 PM. Pod tímto číslem je možné údaj ověřit v registru ČNB.